Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Borsökna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borsökna 1558 12,1% 41,3% 26,7% 19,9% 6,8% 51,3% 48,7% 2,6%  
Summa 1558 12,1% 41,3% 26,7% 19,9% 6,8% 51,3% 48,7% 2,6%

http://www.val.se