Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Gökstensparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gökstensparken 1485 12,7% 27,3% 24,5% 35,5% 6,9% 46,2% 53,8% 6,7%  
Summa 1485 12,7% 27,3% 24,5% 35,5% 6,9% 46,2% 53,8% 6,7%

http://www.val.se