Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Slagsta-Måsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slagsta-Måsta 1242 18,4% 34,5% 23,9% 23,2% 6,9% 50,2% 49,8% 8,8%  
Summa 1242 18,4% 34,5% 23,9% 23,2% 6,9% 50,2% 49,8% 8,8%

http://www.val.se