Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Helgesta-Valhalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helgesta-Valhalla 1310 11,8% 33,7% 25,7% 28,8% 6,1% 51,1% 48,9% 4,2%  
Summa 1310 11,8% 33,7% 25,7% 28,8% 6,1% 51,1% 48,9% 4,2%

http://www.val.se