Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Eskilshem Röksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilshem Röksta 1565 17,4% 30,6% 21,8% 30,2% 8,2% 47,7% 52,3% 4,2%  
Summa 1565 17,4% 30,6% 21,8% 30,2% 8,2% 47,7% 52,3% 4,2%

http://www.val.se