Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Västermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm 1244 28,3% 30,5% 21,3% 19,9% 9,6% 49,4% 50,6% 13,2%  
Summa 1244 28,3% 30,5% 21,3% 19,9% 9,6% 49,4% 50,6% 13,2%

http://www.val.se