Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1538 24,6% 27,2% 19,5% 28,7% 8,6% 46,1% 53,9% 3,8%  
Summa 1538 24,6% 27,2% 19,5% 28,7% 8,6% 46,1% 53,9% 3,8%

http://www.val.se