Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - Helgesta-Hyltinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helgesta-Hyltinge 1486 10,4% 23,2% 35,2% 31,2% 5,0% 53,1% 46,9% 3,2%  
Summa 1486 10,4% 23,2% 35,2% 31,2% 5,0% 53,1% 46,9% 3,2%

http://www.val.se