Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Runtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Runtuna 1179 12,3% 34,6% 29,5% 23,6% 6,1% 51,9% 48,1% 3,7%  
Summa 1179 12,3% 34,6% 29,5% 23,6% 6,1% 51,9% 48,1% 3,7%

http://www.val.se