Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Nävekvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nävekvarn 1026 11,2% 22,2% 31,2% 35,4% 6,7% 52,0% 48,0% 3,2%  
Summa 1026 11,2% 22,2% 31,2% 35,4% 6,7% 52,0% 48,0% 3,2%

http://www.val.se