Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Svärta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svärta 807 12,3% 35,4% 32,5% 19,8% 6,7% 53,5% 46,5% 2,5%  
Summa 807 12,3% 35,4% 32,5% 19,8% 6,7% 53,5% 46,5% 2,5%

http://www.val.se