Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Stenkulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkulla 1589 19,0% 31,2% 17,2% 32,7% 6,0% 46,3% 53,7% 3,7%  
Summa 1589 19,0% 31,2% 17,2% 32,7% 6,0% 46,3% 53,7% 3,7%

http://www.val.se