Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Östra Bergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Bergen 1290 21,8% 22,9% 23,9% 31,4% 7,1% 47,4% 52,6% 2,5%  
Summa 1290 21,8% 22,9% 23,9% 31,4% 7,1% 47,4% 52,6% 2,5%

http://www.val.se