Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Östra Brandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Brandkärr 1449 21,7% 27,4% 21,5% 29,4% 7,2% 47,0% 53,0% 11,6%  
Summa 1449 21,7% 27,4% 21,5% 29,4% 7,2% 47,0% 53,0% 11,6%

http://www.val.se