Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gnesta - Ålder och kön - Gåsinge-Dillnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gåsinge-Dillnäs 942 14,4% 29,0% 33,5% 23,0% 5,5% 53,0% 47,0% 5,1%  
Summa 942 14,4% 29,0% 33,5% 23,0% 5,5% 53,0% 47,0% 5,1%

http://www.val.se