Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gnesta - Ålder och kön - Freja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Freja 1241 17,7% 33,1% 24,0% 25,1% 8,3% 49,3% 50,7% 3,5%  
Summa 1241 17,7% 33,1% 24,0% 25,1% 8,3% 49,3% 50,7% 3,5%

http://www.val.se