Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vingåker - Ålder och kön - Högsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsjö 657 13,5% 25,6% 28,3% 32,6% 6,8% 51,9% 48,1% 2,3%  
Summa 657 13,5% 25,6% 28,3% 32,6% 6,8% 51,9% 48,1% 2,3%

http://www.val.se