Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vingåker - Ålder och kön - Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra 1212 15,0% 28,5% 32,7% 23,8% 8,2% 50,6% 49,4% 1,7%  
Summa 1212 15,0% 28,5% 32,7% 23,8% 8,2% 50,6% 49,4% 1,7%

http://www.val.se