Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Örsundsbro Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsundsbro Ö 1551 17,6% 35,1% 28,9% 18,3% 9,4% 51,5% 48,5% 3,0%  
Summa 1551 17,6% 35,1% 28,9% 18,3% 9,4% 51,5% 48,5% 3,0%

http://www.val.se