Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Romberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Romberga 1567 23,7% 29,0% 22,7% 24,6% 8,7% 51,0% 49,0% 6,8%  
Summa 1567 23,7% 29,0% 22,7% 24,6% 8,7% 51,0% 49,0% 6,8%

http://www.val.se