Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Fanna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fanna 1266 17,5% 37,8% 22,4% 22,3% 7,1% 50,1% 49,9% 2,4%  
Summa 1266 17,5% 37,8% 22,4% 22,3% 7,1% 50,1% 49,9% 2,4%

http://www.val.se