Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Korsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korsängen 1373 10,9% 29,4% 27,8% 32,0% 6,3% 47,3% 52,7% 1,7%  
Summa 1373 10,9% 29,4% 27,8% 32,0% 6,3% 47,3% 52,7% 1,7%

http://www.val.se