Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Bergvreten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1220 17,5% 43,0% 22,5% 17,0% 9,5% 49,2% 50,8% 2,7%  
Summa 1220 17,5% 43,0% 22,5% 17,0% 9,5% 49,2% 50,8% 2,7%

http://www.val.se