Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - S:t Ilian S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Ilian S 1590 18,6% 21,3% 21,6% 38,6% 6,7% 43,8% 56,2% 2,3%  
Summa 1590 18,6% 21,3% 21,6% 38,6% 6,7% 43,8% 56,2% 2,3%

http://www.val.se