Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Västerleden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerleden S 1008 19,9% 33,3% 21,5% 25,2% 8,6% 49,9% 50,1% 6,7%  
Summa 1008 19,9% 33,3% 21,5% 25,2% 8,6% 49,9% 50,1% 6,7%

http://www.val.se