Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Enköping - Ålder och kön - Kryddgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kryddgården 1718 17,6% 18,6% 19,6% 44,2% 5,8% 45,6% 54,4% 2,9%  
Summa 1718 17,6% 18,6% 19,6% 44,2% 5,8% 45,6% 54,4% 2,9%

http://www.val.se