Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 56 Tuna Backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
56 Tuna Backar 889 18,6% 36,2% 25,5% 19,7% 4,5% 43,9% 56,1% 3,1%  
Summa 889 18,6% 36,2% 25,5% 19,7% 4,5% 43,9% 56,1% 3,1%

http://www.val.se