Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - 51 Tuna Backar-Ärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Tuna Backar-Ärna 1790 15,8% 32,5% 21,2% 30,6% 5,3% 47,9% 52,1% 3,6%  
Summa 1790 15,8% 32,5% 21,2% 30,6% 5,3% 47,9% 52,1% 3,6%

http://www.val.se