Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Heby - Ålder och kön - Västerlövsta Västra - Enåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlövsta Västra - Enåker 1867 16,6% 27,7% 28,4% 27,3% 7,3% 50,9% 49,1% 4,4%  
Summa 1867 16,6% 27,7% 28,4% 27,3% 7,3% 50,9% 49,1% 4,4%

http://www.val.se