Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön - Håbo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 2 1718 14,1% 50,4% 19,1% 16,4% 7,5% 49,6% 50,4% 4,3%  
Summa 1718 14,1% 50,4% 19,1% 16,4% 7,5% 49,6% 50,4% 4,3%

http://www.val.se