Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 10 Vaktberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 10 Vaktberget 752 23,8% 25,0% 21,4% 29,8% 7,3% 49,6% 50,4% 4,0%  
Summa 752 23,8% 25,0% 21,4% 29,8% 7,3% 49,6% 50,4% 4,0%

http://www.val.se