Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 9 Nicksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 9 Nicksta 1386 22,3% 36,7% 22,7% 18,3% 8,7% 50,0% 50,0% 16,3%  
Summa 1386 22,3% 36,7% 22,7% 18,3% 8,7% 50,0% 50,0% 16,3%

http://www.val.se