Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nynäshamn - Ålder och kön - Nynäshamn 2 Estö Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 2 Estö Ö 1009 17,9% 32,9% 24,6% 24,6% 9,4% 51,4% 48,6% 3,9%  
Summa 1009 17,9% 32,9% 24,6% 24,6% 9,4% 51,4% 48,6% 3,9%

http://www.val.se