Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 21 Västra Steninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Västra Steninge 2052 19,2% 41,4% 26,1% 13,4% 9,9% 49,7% 50,3% 6,0%  
Summa 2052 19,2% 41,4% 26,1% 13,4% 9,9% 49,7% 50,3% 6,0%

http://www.val.se