Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 20 Södra Rosersberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Södra Rosersberg 777 16,2% 37,5% 22,9% 23,4% 6,7% 51,5% 48,5% 3,9%  
Summa 777 16,2% 37,5% 22,9% 23,4% 6,7% 51,5% 48,5% 3,9%

http://www.val.se