Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 12 Tingvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Tingvalla 1120 29,6% 34,7% 22,9% 12,8% 6,1% 53,6% 46,4% 22,2%  
Summa 1120 29,6% 34,7% 22,9% 12,8% 6,1% 53,6% 46,4% 22,2%

http://www.val.se