Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 3 Brännbo/Klockbacken/Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Brännbo/Klockbacken/Haga 1825 14,7% 31,8% 23,6% 29,9% 7,2% 46,5% 53,5% 6,3%  
Summa 1825 14,7% 31,8% 23,6% 29,9% 7,2% 46,5% 53,5% 6,3%

http://www.val.se