Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Ålder och kön - 2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken 1235 11,2% 34,9% 22,1% 31,8% 6,6% 44,9% 55,1% 4,6%  
Summa 1235 11,2% 34,9% 22,1% 31,8% 6,6% 44,9% 55,1% 4,6%

http://www.val.se