Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Hallsta Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallsta Norra 1270 20,4% 28,2% 26,0% 25,4% 7,5% 52,0% 48,0% 8,9%  
Summa 1270 20,4% 28,2% 26,0% 25,4% 7,5% 52,0% 48,0% 8,9%

http://www.val.se