Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Norrtälje - Vigelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Vigelsjö 1333 23,0% 28,5% 18,9% 29,6% 6,7% 46,6% 53,4% 6,9%  
Summa 1333 23,0% 28,5% 18,9% 29,6% 6,7% 46,6% 53,4% 6,9%

http://www.val.se