Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Hersby SÖ - Mosstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hersby SÖ - Mosstorp 1537 14,4% 39,0% 25,4% 21,2% 7,2% 47,0% 53,0% 5,6%  
Summa 1537 14,4% 39,0% 25,4% 21,2% 7,2% 47,0% 53,0% 5,6%

http://www.val.se