Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Herserud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herserud 1624 17,8% 27,0% 24,0% 31,3% 6,8% 43,7% 56,3% 5,2%  
Summa 1624 17,8% 27,0% 24,0% 31,3% 6,8% 43,7% 56,3% 5,2%

http://www.val.se