Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - 5 Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Haga 948 36,0% 40,2% 14,8% 9,1% 4,4% 54,5% 45,5% 17,0%  
Summa 948 36,0% 40,2% 14,8% 9,1% 4,4% 54,5% 45,5% 17,0%

http://www.val.se