Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Rissne 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 4 1386 26,8% 40,8% 19,9% 12,5% 7,9% 45,7% 54,3% 13,4%  
Summa 1386 26,8% 40,8% 19,9% 12,5% 7,9% 45,7% 54,3% 13,4%

http://www.val.se