Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Hallonbergen 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallonbergen 2 1100 26,3% 32,7% 18,5% 22,5% 7,6% 48,0% 52,0% 18,6%  
Summa 1100 26,3% 32,7% 18,5% 22,5% 7,6% 48,0% 52,0% 18,6%

http://www.val.se