Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Orminge Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orminge Ö 1564 15,2% 41,3% 29,3% 14,1% 9,8% 47,3% 52,7% 4,3%  
Summa 1564 15,2% 41,3% 29,3% 14,1% 9,8% 47,3% 52,7% 4,3%

http://www.val.se