Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Krokhöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Krokhöjden 1421 17,7% 26,8% 23,7% 31,8% 8,2% 47,4% 52,6% 4,0%  
Summa 1421 17,7% 26,8% 23,7% 31,8% 8,2% 47,4% 52,6% 4,0%

http://www.val.se