Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån 1614 9,7% 26,8% 20,8% 42,8% 4,5% 45,3% 54,7% 5,3%  
Summa 1614 9,7% 26,8% 20,8% 42,8% 4,5% 45,3% 54,7% 5,3%

http://www.val.se