Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Sigfridsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sigfridsborg 1591 14,6% 46,5% 22,1% 16,8% 9,3% 49,0% 51,0% 4,7%  
Summa 1591 14,6% 46,5% 22,1% 16,8% 9,3% 49,0% 51,0% 4,7%

http://www.val.se