Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Hedvigslund, Stensö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvigslund, Stensö S 1620 19,9% 48,5% 19,4% 12,2% 8,1% 49,1% 50,9% 9,6%  
Summa 1620 19,9% 48,5% 19,4% 12,2% 8,1% 49,1% 50,9% 9,6%

http://www.val.se